Ekstra rekker med hull

Om man trenger det kan man få borret to ekstra rader med hull for runde benkehaker i fortangen og videre tvers over benkeskiven (se bildet).

Høvelbenkspesialisten - Ekstra rekker med hull, ZB.2

I prisen inngår:

2 korte Ø19mm runde benkehaker
2 lange Ø19 mm runde benkehaker

For høvelbenker med tradisjonell baktang

Høvelbenkspesialisten - Ekstra rekker med hull, ZB.4

Man kan få 3 ekstra rekker med hull borret i hövelbenken. To rekker med hull tvers over benkeskiven samt en rad i forkanten av benkeskiven (se bildet).

Passer på modell 2, 3, 3A, 4, 5, 8A, 16, 17.3.

I prisen inngår:

4 korte Ø19mm runde benkehaker
4 lange Ø19 mm runde benkehaker

Høvelbenkspesialisten - Produktion Hofmann & Hammer

Meget viktig att hullet ved håndtaket på baktangen fylles med smøreolje to ganger i året for å forhindre friksjon og slitasje. Les mer på siden Vedlikehold.

Lignende høvelbenker

Høvelbenkspesialisten - Leverandør Hofmann & Hammer