Vedlikehold

Høvelbenkspesialisten - Vedlikehold

1. Meget viktig att hullet ved håndtaket på baktangen fylles med smøreolje to ganger i året for å forhindre friksjon og slitasje.

Høvelbenkspesialisten - Vedlikehold
Høvelbenkspesialisten - Vedlikehold

2. Ellers viktig att alle bevegelige metalldeler på fortang og baktang oljes in iblant.